1 | Welke rechtsvorm heeft uw onderneming?

Eenmanszaak
Besloten vennootschap (B.V.)
Vennootschap onder Firma (V.O.F.)
Stichting of vereniging
Particulier
verder

2 | Wat wilt u laten invullen door Mylcors Services

T-formulier
E-formulier
P-formulier
O-formulier
terug verder

1 | Hoeveel vennoten/aandeelhouders zijn er?

1 vennoot
2 vennoten
3 vennoten
4 vennoten
Meer, namelijk:
terug verder

2 | Heeft uw personeel in dienst

Nee
Ja
Personeelsleden
terug verder

3 | Hoeveel inkoopfacturen ontvangt u op jaarbasis?

Ik ontvang geen inkoopfacturen
Ik ontvang er op jaarbasis ongeveer:
terug verder

3 | Hoeveel verkoopfacturen ontvangt u op jaarbasis?

Ik ontvang geen verkoopfacturen
Ik ontvang er op jaarbasis ongeveer:
terug verder

4 | Hoe vaak ontvangt u bank- of giroafschriften?

Dagelijks
Wekelijks
2-wekelijks
Maandelijks
terug verder

5 | Maakt u gebruik van een kasboek?

Ja
Nee
terug verder

6 | Hoe vaak per jaar doet u BTW aangifte?

Jaarlijks
Kwartaal
Maandelijks
Ik ben niet BTW plichtig
terug verder

6 | Importeert of exporteert u goederen en/of diensten naar of vanuit landen binnen de Europese Unie?

Ja
Nee
terug verder

7 | Bent u een starter? Bent u al klant bij Mylcros?

Ik ben een starter en nog geen klant
Ik ben een starter en al klant
Ik ben geen starter en nog geen klant
Ik ben geen starter en al klant
terug verder

8 | Hoe vaak wilt u een tussentijdse financiƫle rapportage ontvangen?

Rapportage per 4 weken
Rapportage per maand
Rapportage per kwartaal
Ik wil geen tussentijdse rapportage
terug verder

9 | Wat wilt u door Mylcros Services laten doen

BTW aangifte
Jaarrekening
Administratie
Salarisadministratie
terug verder

  | Uw contactgegevens

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:*
E-mailadres:*
Telefoonnummer:*
Adres:*
Postcode:*
Woonplaats:*
terug