Bedrijven en organisaties hebben veelvuldig te maken met de Belastingdienst. Dankzij jarenlange ervaring en het gebruik van de juiste software zijn wij in staat snel en accuraat de volgende aangiftes te verzorgen: Aangiftes BTW, Loonheffingen, VpB en alle vormen van Aangiftes Inkomsten- en Vermogensbelasting.

De kosten voor deze werkzaamheden worden opgenomen in een vast maandtarief. Het kan voorkomen dat dit als losse opdracht wordt aangenomen en als zodanig wordt verrekend.

In situaties waarin behoefte is aan zeer gespecialiseerde kennis, werkt Mylcros Services B.V. samen met verschillende belastingadviseurs.