Na verwerking van de volledige administratie kunnen wij op korte termijn zorgdragen voor een jaarrekening. De kosten voor deze werkzaamheden worden opgenomen in een vast maandtarief.. Het kan voorkomen dat dit als losse opdracht wordt aangenomen en als zodanig wordt verrekend, bijvoorbeeld wanneer u zelf zorgdraagt voor de verwerking van de administratie.