Mylcros Services B.V. helpt u de administratie hanteerbaar te houden. Dat kan op verschillende manieren. We kunnen u de gehele administratie uit handen nemen, van het in ontvangst nemen en sorteren tot het verwerken in onze administratieve software. Ook is het mogelijk de administratie, indien noodzakelijk, bij u op locatie volledig te verzorgen.

De kosten voor deze werkzaamheden worden opgenomen in een vast maandtarief. Het is echter mogelijk de kosten op uurbasis te verrekenen, bijvoorbeeld bij achterstallige administratie of een éénmalige opdracht.